Сътрудници

петък, 20 юни 2014 г.

От библията

И видя господ бог, че развратът между човеците на земята е голям и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време. И разкая се господ, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето си. И рече господ: ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих; от човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, задето ги създадох" (Битие, гл. 6, ст. 6-7).