Сътрудници

четвъртък, 22 май 2014 г.

Според конвенцията на ООН, България е жертва на геноцид !

Това са само кратки бележки. Ние, българите сме група според тази конвенция. Ние сме и национална, и етническа , и расова и религиозна група.
В България има и 5-те състава на това престъпление :
                  - имаме умишлено
умъртвяване на членове на групата. Само четете полицейските новини - и помежду си, и от полицаи.
                   - причиняване на сериозни телесни или душевни повреди на членовете на групата. Някой в България да има съмнения по тази линия, особено за психичното ни здраве ?
                    -  умишлено налагане на групата на условия на живот, целящи пълно или частично физическо унищожение. Има ли съмнения за това, че умишлено ни вкараха в капана - невъзможен живот ?
                     -  Налагането на мерки, насочени към предотвратяване на ражданията в рамките на групата. Не правим деца, и то е не защото не искаме, а защото ни е страх. Не за нас. За бъдещите ни деца ни е страх.
                      - насилствено прехвърляне на деца от групата на друга група. 2 000 000 българи напуснаха България за 25 г., и това са нашите деца !!!

А ето и източника на определенията:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml

член II.  В настоящата Конвенция , геноцид означава всяко от следните действия, извършени с цел да се унищожи, отчасти или изцяло, една национална, етническа , расова или религиозна група като такава :

а) Умъртвяването на членовете на групата ;
б ) причиняване на сериозни телесни или душевни повреди на членовете на групата;
в) умишлено налагане на групата на условия на живот, целящи пълно или частично физическо унищожение ;
г) Налагането на мерки, насочени към предотвратяване на ражданията в рамките на групата ;
д) насилствено прехвърляне на деца от групата на друга група .
член III Следните актове , се наказват :
а) геноцид ;
б ) заговор за извършване на геноцид ;
в) директно и публично подстрекаване към извършване на геноцид ;
г) опит за извършване на геноцид ;
д) съучастие в геноцид.

Източник : Резолюция, приета от Общото събрание на ООН

Няма коментари:

Публикуване на коментар