Сътрудници

петък, 24 януари 2014 г.

Вижте защо Украйна ще се раздели на две/мнение/

http://stefanmikarlsson.blogspot.com/2014/01/ukraine-should-be-split-in-two.html

Украйна трябва да се раздели на две
Украйна, особено столицата Киев, продължава да бъде обхваната от сблъсъци между протестиращи и полиция. Тези протести започнаха, след като правителството на Украйна реши да отхвърли споразумение с ЕС, и вместо това потърси по-тесни връзки с Русия. В повечето западни медии, това се представя като борба между хората, и диктатора Владимир Путин. Но това, което те забравят е, че
докато президентът Янукович е малко авторитарен, той е подкрепен от голяма част от населението. По-специално, Янукович е много популярен в източните и южните части на страната, но е много непопулярен в западните и северните-централни части на Украйна. Това географско разделение е илюстрирано от тази карта, показваща неговата подкрепа в различни части на Украйна  в последните президентски избори. Янукович е подкрепен с мнозинство в сините зони, и по-тъмно-синият цвят е на по-голяма подкрепа, докато опонентът му бе подкрепен с мнозинство в жълтите и червени области, като най-силното й мнозинство, е в тъмночервените области.

и една графика на доходите в различните райони


Зоните “Про-Янукович”, са основно в про-руските части на Украйна. Тук руският език до голяма степен е преобладаващ сред значителна част от населението, т.е. те са "етнически руснаци”. Тези региони също имат силни търговски връзки с Русия.  “Анти-Янукович” областите са повече или по-малко анти-руски. Те говорят основно украински език и имат малко или никакви връзки с Русия. Ако Янукович победи, про-руските части на Украйна ще бъде доволни, а на анти-руските ще се чувстват потиснати. Ако протестиращите победят, анти-руските части ще бъдат доволни, а на про-руските части ще се чувстват потиснати. Единственото разумно решение за тази дилема е да се раздели Украйна. След това западната и северната-централна част ще бъдат в състояние да създаде ориентирана към Запада държава, която е лингвистично изцяло украинска, докато южните и източните части може или да се слеят с Русия или да създадат езиково руски държавен съюз с Русия.  Това решение не е съвсем безпроблемно, тъй като има зони, които от своя страна са разделени между анти-и про-руските привърженици, а и много украински националисти настояват, че страната не трябва да се разделя. Но сегашната структура, която ще остави едната половина на страната се чувстват потиснати от другата половина ще продължи да бъде катастрофа.
----------
И защо Украйна е важна

Украйна е втората по големина страна в Европа след Русия и има много благоприятно географско положение. Граничи със седем страни и има излаз на две морета. Част от границата й очертава втората по дължина европейска река - Дунав. Черно море свързва Украйна със Световния океан, а река Дунав -със страните в Централна и Западна Европа и със Северно море (чрез канала Рейн-Майн-Дунав). На югоизточната граница на страната е Азовско море - типично вът-решноконтинентално море, свързано с Черно море чрез Керченския проток. То е плитко (7 м) и слабо солено (11-13 %с), заради обилния приток на сладки речни води.
Украйна е предимно равнинна страна, заема югозападните части на просторната Източноевропейска равнина. Само на юг, на полуостров Крим, над Черно море стръмно се издигат Кримските планини, а на запад се извисяват гористите Украински Карпати, с връх Говерла, 2061 м - най-високата точка на страната. В южната част на Украйна се простират обширните европейски степи. Преди да бъдат разорани и превърнати в плодородни обработваеми земи, те били покри-Украински миньори добиват въглища. Огромните залежи на Украйна осигуряват запаси от въглища за още 300 години.
Климатът на Украйна е умерено-конти-нентален с горещо лято и студена зима. Изключение прави кримското крайбрежие, което се характеризира със субтропичен климат - тип средиземноморски. Тук падат и най-обилните валежи (1100-1200 мм), а летата са много по-горещи. Сред многобройните реки, които преминават през Украйна, най-големи и с редовно корабоплаване са Днепър и Днестър. Около Днепър са изградени големи напоителни системи.

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ И СТОПАНСТВО
Украйна е изключително богата на полезни изкопаеми (притежава около 5% от световните запаси). Тя разполага с най-големите находища на манганова и титанова руда в света. Големи са залежите и на други руди на цветните метали, а по запаси на желязна руда (Кривой рог и Керч) е на 3-о място в света. Страната е много богата на висококачествени черни въглища (Донецкият басейн).
Независимо от драстичния спад в икономиката след отделянето на Украйна от СССР (1991 г.), водещи промишлени отрасли остават черната и цветната металургия (осигуряват почти 1/5 от брутния вътрешен продукт на страната) и машиностроенето (доминира транспортното машиностроене - автомобили, локомотиви, вагони, кораби и др.). Важно място заемат приборостроенето, електротехническата и химическа промишленост (производство на минерални торове) и др. Запасите от нефт и природен газ обаче са малко и стра-
ната внася около 3/4 от тези горива за нуждите на енергетиката.

ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ЗЪРНЕН ГИГАНТ
Климатичните условия и плодородните черноземни почви са много благоприятни за отглеждането на различни земеделски култури. Най-широко застъпени са зърнените храни - пшеница, царевица, ръж, просо. В миналото Украйна бе известна като „житницата" на Съветския съюз. Въпреки резкия спад в земеделието след обявяването на независимостта на Украйна и щетите от ядрената експлозия на атомната централа в Чернобил (1986 г.), днес зърнопроизводст-вото запазва водещите си позиции. Отглеждат се също захарно цвекло, слънчоглед, лен, коноп, хмел, плодове и зеленчуци, лозя и др. Развива се животновъдството - едър рогат добитък, овце, свине, кози, птици. Широко е застъпен риболовът.
Съставна част на Украйна е Автономната република Крим (разположена на полуостров Крим), с главен град Симферопол.

Няма коментари:

Публикуване на коментар