Сътрудници

вторник, 22 ноември 2011 г.

Чичо Сам на помощ

http://www.zerohedge.com/news/uncle-sam-rescue-imf-creates-new-european-bail-out-facility

Чичо Сам на помощ: МВФ създава нови финансови инструменти за европейско спасяване
МВФ одобри ПРОМЕНА кредитна линия за програма за осигуряване на ликвидност
МВФ създава нов източник на средства чрез кредитна линия за страните-членки
МВФ добавя средство за спешни случаи за финансиране за подпомагане на страните в криза
МВФ прави нова кредитна линия в продължение на шест месеца до две години
МВФ СЪЗДАВА ПРЕДПАЗНИ и ликвидностна линия
МВФ казва, достъп до силата на 6-месечна ЛИКВИДНОСТ би могла да достигне до 500% от КВОТИТЕ на ЧЛЕНОВЕТЕ
Добре, че Америка може да постави своята собствена къща в ред, така че тя може да излезе и да помогне на следващия в света, не с една, а две кредитни линии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар